බහුමාධ්‍ය මෘදුකාංග – දෘශ්‍ය (Multimedia – Video)

දෘශ්‍ය ගොණු ධාවක – Video Players

VLC Media Player: (Linux, Windows, Mac OS X, Windows Phone, Android, iOS)

http://www.videolan.org⎆

Windows සහ Linux පරිශීලකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රිය අංක 1 බහුමාධ්‍ය ගොණු ධාවකය මෙයයි. පෙරනිමි සැකසුම් (presets) සමග රූපක පාලක පද්ධතියක් (graphic equalizer) ද ඇතුළත් වන නිසා උසස් ශ්‍රවණ තත්ත්වයක් ලබා දීමට සමත් ය. ශ්‍රව්‍ය ගොණු ධාවනයේදී අවශ්‍ය නම් දෘෂ්ටිමය සජිවිකරණ (visualizations) ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් පද්ධති වලට අමතරව විවිධ ජංගම දුරකථන (smart mobile phones) වල ද ස්ථාපනය (install) කල හැකිය. ඕනෑම ගොණු මාදිලියක් (file type) ධාවනය කිරීමට හැකිවීම මෙහි ජනප්‍රිය වීමට ප්‍රබල ලෙස හේතුවී ඇත.

SMPlayer: (Linux, Windows)

http://www.smplayer.info⎆

Windows සහ Linux පරිසරය තුළ ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි අතර සියලු ගොණු මාදිලි (file types) ධාවනයට අනුකුලතාවය දක්වයි. සැකසුම් (presets) සමග රූපක පාලක පද්ධතියක් (graphic equalizer) ද ඇතුළත් කර තිබේ. සුවිශේෂ වශයෙන් opensubtitles.org හරහා නිවැරදි ලෙස උපසිරැසි ගොණු (subtitle files) භාගත කරගැනීමේ හැකියාව පවතී.

දෘශ්‍ය සංස්කරණය – Video Editing

Openshot Video Editor (Linux, Windows Mac OS X)

http://www.openshot.org⎆

ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධති තුනේම ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කල හැකි දෘශ්‍ය සංස්කරණ (video editing) මෘදුකාංගයකි. විශේෂාංග (features) ගණනාවකින් සමන්විත නිසා වෘත්තිමය නිර්මාණ කටයුතු සඳහා ද යොදාගැනීමට පිළිවන. අත්‍යාවශ්‍ය දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග (visual effects) සහ මෙවළම් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු කර ඇති නිසා සියලු සංස්කරණ කාර්යයන් වලට මනාව යොදාගත හැකිය.

PiTiVi: (Linux)

http://www.pitivi.org⎆

සිනමාකරණය සඳහා වුවද ඉතා හොඳින් ගැළපෙන මෘදුකාංගයකි. සරල අතුරු මුහුණතකින් (GUI) යුක්ත විශේෂාංග ගණනාවකින් සමන්විත මෘදුකාංගයකි. විවිධ ප්‍රයෝග (effects) යොදාගනිමින් ආකර්ශනීය ලෙස video නිර්මාණය කල හැකිය. කෙසේ නමුත් මෙය නිර්මාණය කර ඇත්තේ Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා පමණි.

Shotcut (Linux, Windows, Mac OS)

https://www.shotcut.org

ඉතා උසස් තත්ත්වයේ දෘශ්‍ය සංස්කරණ (high quality video editing) කාර්යයන් සඳහා යොදාගත හැකි මෘදුකාංගයකි. පුළුල් පරාසයකට විහිදෙන විවිධ ගොණු මාදිලි (file types) සමග වැඩ කිරීමේ හැකියාවද පවතී. විවිධ ශ්‍රව්‍ය/දෘශ්‍ය උපක්‍රම සහ ප්‍රයෝග (features and effects) උපයෝගී කරගනිමින් ඔබට අවශ්‍ය සියලු සංස්කරණ කටයුතු මේ හරහා ඉටුකර ගැනීමට පිළිවන.