බහුමාධ්‍ය මෘදුකාංග – ශ්‍රව්‍ය (Multimedia – Audio)

ශ්‍රව්‍ය ගොණු ධාවක – Audio Players

Clementine: (Linux, Windows, Mac OS X, Android)

https://www.clementine-player.org⎆

ඉතා අලංකාර නවීන ශ්‍රව්‍ය ගොණු ධාවක මෘදුකාංගයකි. සියලුම ශ්‍රව්‍ය ගොණු මාදිලි ධාවනය කිරීමේ හැකියාව ඇත. සුපැහැදිලි ලෙස ගීත වලට සවන්දීමට කදිම මෘදුකාංගයකි. අමතර වශයෙන් ගීත ධාවනයේදී දෘෂ්ටිමය සජිවිකරණ (visualizations) ද දැක ගැනීමට පිළිවන. ශබ්ද පරිපාලනය සඳහා රූපක පාලක පද්ධතියක් (graphic equalizer) ඇති නිසා සියුම් ලෙස ඔබගේ මනාපය පරිදි සැකසුම් කල හැකිය.

Amarok: (Linux, Windows, Mac OS X)

https://amarok.kde.org⎆

ඔබ සංගීතය ප්‍රිය කරන අයෙක් නම් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ අනිවාර්යයෙන් ම පිහිටුවා ගත යුතු ශ්‍රව්‍ය ගොණු වාදක (audio player) මෘදුකාංගයකි. ශ්‍රව්‍ය ගොණු සුපැහැදිලි ලෙස ධාවනය වන නිසා උපරිම ශ්‍රවණ රසාස්වාදයක් අත් විඳීමට පිළිවන. උසස් තත්ත්වයේ ශබ්ද සංකලනයක් ලබාගත හැකිවන පරිදි රූපක පාලක පද්ධතියක් (graphic equalizer) සහිත ව පෙරනිමි සැකසුම් ද (presets) අඩංගු කර ඇත.

Banshee: (Linux, Windows, Mac OS X)

http://banshee.fm⎆

බොහෝ Linux නිකුතු වල සම්මත ශ්‍රව්‍ය ගොණු ධාවක මෘදුකාංගය මෙයයි. සරළ පරිශීලක මුහුණතකින් (user interface – UI) යුක්ත වන අතර පරිගණකය සතු සම්පත් ඉතා අඩුවෙන් භාවිත වේ.  මේ නිසා අඩු ශක්‍යතාවක් සහිත පරිගණක වල වුවද හොඳින් ක්‍රියාත්මක කල හැකිය. මෙහි ද රූපක පාලක පද්ධතියක් (graphic equalizer) සහිත ව පෙරනිමි සැකසුම් (presets) අඩංගු කර ඇත.

VLC Media Player: (Linux, Windows, Mac OS X, Windows Phone, Android, iOS)

http://www.videolan.org⎆

දෘශ්‍ය (video) ගොණු ධාවනයට ඉතා ජනප්‍රිය මෘදුකාංගයක් වන මෙය ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍යයක් ලෙස යොදාගත හැකිබව බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානයට යොමුවී නොමැත. කෙසේ නමුත් පෙරනිමි සැකසුම් (presets) සමග රූපක පාලක පද්ධතියක් (graphic equalizer) ද ඇතුළත් වන නිසා උසස් ශ්‍රවණ තත්ත්වයක් ලබා  දීමට සමත් ය. ශ්‍රව්‍ය ගොණු ධාවනයේදී අවශ්‍ය නම් දෘෂ්ටිමය සජිවිකරණ (visualizations) ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් පද්ධති වලට අමතරව විවිධ ජංගම දුරකථන (smart mobile phones) වල ද ස්ථාපනය (install) කල හැකිය.

Sayonara Player: (Linux)

http://sayonara-player.com⎆

ශ්‍රව්‍ය ගොණු ධාවක අතරට ඉතා මෑතකදී එක්වූ මෘදුකාංගයකි. සරල නමුත් ඉතා අලංකාර අතුරු මුහුණතකින් යුක්ත වේ. පෙරනිමි සැකසුම් (presets) සමග රූපක පාලක පද්ධතියක් (graphic equalizer) සහ දෘෂ්ටිමය සජිවිකරණ (visualizations) අඩංගු ය. නවකයන් සඳහා ඉතා පහසුවෙන් යොදාගත හැකි පරිදි නිර්මාණය කර ඇත.

ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණය – Audio Editing

Audacity: (Linux, Windows, Mac OS X)

http://www.audacityteam.org⎆

විශේෂාංග ගණනාවකින් සමන්විත ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණ (audio editing) මෘදුකාංගයකි. විවිධ වූ ආදාන උපාංග (input devices) මගින් ලැබෙන සංඥා (signals) හසු කරමින් (capture) සැටහුම් (recording) කාර්යයට යොදා ගැනීමට පිළිවන. විවිධ පෙරහන් (filters) සහ ප්‍රයෝග (effects) යොදා ගනිමින් සංස්කරණයන් සිදු කිරීමට ඉඩ ලබාදේ. ඝෝෂාකාරී පසුබිම් ශබ්ද (noise) ඉවත් කර පැරණි ගීත ප්‍රතිසංස්කරණය ට වුවද මනාව ගැළපේ. ඉතා ජනප්‍රිය Sony Sound-Forge, Adobe Audition වැනි සංකීර්ණ වාණිජමය මෘදුකාංග වලට කදිම විකල්පයකි.

OcenAudio: (Linux, Windows, Mac OS X)

http://www.ocenaudio.com⎆

සරළ ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණ මෘදුකාංගයකි. ඉක්මන් සංස්කරණ කටයුතු සඳහා වඩාත් හොඳින් ගැළපේ. විවිධ පෙරහන් (filters) සහ ප්‍රයෝග (effects) යොදා ගනිමින් සංස්කරණය සිදු කිරීමට හැකියාව ඇත. ආධුනිකයෙකුට වුවද ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කිරීමට පිළිවන.