33 – විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) වෙනස් කිරීම

විධාන ප්‍රේරකය (command prompt) පිලිබඳ මූලික හැඳින්වීමක් Linux Command Line (3 කොටස) පාඩම ආරම්භයේදී සිදුකල නිසා අද ඉන් ඔබ්බට ගොස් වැඩිමනත් තොරතුරු සොයා බලමු. සම්මත (default) ලෙස මෙහි දැක්වෙන තොරතුරු අල්ප වන නමුත් අපගේ මනාපය පරිදි මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) සහ shell පරිසරය සම්බන්ධ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු කල හැකිය. Linux හි ඇති විවෘතභාවය (openness) නිසා මෙසේ පරිශීලකයාගේ (user) අවශ්‍යතාවය පරිදි command prompt වෙනස් කිරීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

Command prompt දිස්විය යුතු ආකාරය සකස් වන්නේ shell පරිසරය තුළ ගබඩා කර ඇති විචල්‍යයක් (environmental variable) අනුවයි. එය PS1 (Prompt String 1) ලෙස හඳුන්වන අතර එහි අන්තර්ගතය බලා ගැනීමට echo $PS1 ලෙස ලබාදෙන්න. (Environmental variables පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් (3 කොටස) ලිපියේ පළවිය.)

PS1 content

සටහන: PS1 හි අන්තර්ගතය ඔබ භාවිතා කරන Linux නිකුතුව (distribution) අනුව වෙනස්විය හැකිය. රූපයේ දැක්වෙන්නේ Linux Mint හි $PS1 හි ප්‍රතිදානයයි (output).

තරමක් සංකීර්ණ ලෙස පෙනුනද prompt ගොඩනැගීමේ කාර්යය ඉතා සරලය. මෙහි \ සමග අක්‍ෂර කේත (character codes) මගින් විවිධ තොරතුරු නිරූපණය වන අතර ඉලක්කම් මගින් වර්ණ (colors) සංකලනයන් දැක්වේ. පහත වගුවෙහි දක්වා ඇත්තේ අක්‍ෂර කේත කිහිපයක් මගින් නිරූපණය වන තොරතුරු ය.

අක්‍ෂර කේතය නිරූපිත අගය
\d අද දිනය මාසයේ කවදාද? (උදා: Sat Jul 1)
\H සම්පූර්ණ පරිගණක නාමය (උදා: ruhuna)
\s භාවිතා වන shell එකෙහි නම (උදා: bash)
\t දැන් වේලාව පැය 24 ක්‍රමයට (උදා:13:37:11)
\T දැන් වේලාව පැය 12 ඔරලෝසුවෙන් (උදා: 01:37:11)
\@ දැන් වේලාව පැය 12 ඔරලෝසුවෙන් පෙ.ව/ප.ව සමගින්
\A දැන් වේලාව පැය 24 ක්‍රමයට (උදා:13:37)
\u පරිශීලක නාමය (උදා: indikau)
\w දැනට සිටින නාමාවලිය (directory) සම්පූර්ණ පෙත (full path) සමග (උදා: /home/test)
\W දැනට සිටින නාමාවලියේ අවසාන කොටස (උදා: test)
\$ පරිපාලන ගිණුමෙන් (root ලෙස) ඇතුල්වී සිටීද නැද්ද යන්න (උදා: $ හෝ #)
\[ \] විශේෂ කේත ආරම්භය සහ අවසානය සටහන් කිරීම (වර්ණ කේත මෙතුළ දැක්වනු ලැබේ.)

ඉහත දැක්වෙන අගයන් සමග ප්‍රයෝගික හැදෑරීමක් කිරීමට පෙර මුලින්ම දැනට PS1 හි අන්තර්ගතය උපස්ථ (backup) කරගැනීම නුවණට හුරුය. ඒ සඳහා $PS1_ori=”$PS1″ ලෙස command ලබාදෙන්න.

Backup PS1

Command prompt ඉහත කේත මගින් වෙනස්කළ හැකි ආකාර සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

Change Prompt

Command prompt වර්ණ ගැන්වීම සඳහා යොදාගත යුතු කේත සහ ඒවාට අනුරූප වර්ණ පහත වගුවේ දැක්වේ. මෙම සියලුම කේත \[\] තුළ දැක්වීය යුතුය.

වර්ණ කේතය අනුරූප වර්ණය වර්ණ කේතය අනුරූප වර්ණය
\033[0;30m කළු (black) \033[1;30m තද අළු (dark gray)
\033[0;31m රතු (red) \033[1;31m ලා රතු (light red)
\033[0;32m කොළ (green) \033[1;32m ලා කොළ (light green)
\033[0;33m දුඹුරු (brown) \033[1;33m කහ (yellow)
\033[0;34m නිල් (blue) \033[1;34m ලා නිල් (light blue)
\033[0;35m දම් (purple) \033[1;35m ලා දම් (light purple)
\033[0;36m මොණර නිල (cyan) \033[1;36m මොණර ලා නිල (light cyan)
\033[0;37m ලා අළු (light gray) \033[1;37m සුදු (white)

විවිධ වර්ණ සමගින් command prompt දිස්වන ආකාරය රූපයේ දැක්වේ. Command prompt හි වර්ණය වෙනස් කල පසු අප ලබාදෙන විධාන (commands) පවා එම වර්ණයෙන්ම දැක්වෙන නිසා prompt හි අවසානයේදී නැවතත් අක්‍ෂර සඳහා සම්මත වර්ණය පිහිටුවීම කල යුතුය.

Color Prompt

Prompt සඳහා පසුබිම් වර්ණ ලබාදීමට පහත වර්ණ කේත යොදාගත හැකිය.

වර්ණ කේතය අනුරූප පසුබිම් වර්ණය
\033[0;40m කළු (black)
\033[0;41m රතු (red)
\033[0;42m කොළ (green)
\033[0;43m දුඹුරු (brown)
\033[0;44m නිල් (blue)
\033[0;45m දම් (purple)
\033[0;46m මොණර නිල (cyan)
\033[0;47m ලා අළු (light gray)

පහත දැක්වෙන්නේ පසුබිම් වර්ණයක් යොදා ඇති අවස්ථාවකි.

Prompt Background Color

අවසාන වශයෙන් අප කලින් backup කරගත් prompt හි සම්මත ආකාරය නැවත පිහිටුවීම සඳහා පහත command ලබාදෙන්න.

Prompt Restored

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )