39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (2 කොටස)

uniq

ආරෝහණ/අවරෝහණ (ascending/descending) පිළිවෙලට සකසා ඇති ආදානයක් (input) හෝ ගොණුවක් (file) ලබාදුන් විට එහි ඇති සමාන පේළි (duplicate lines) ඉවත් කර අනන්‍ය වූ ඇතුළත් කිරීම් (unique entries) පමණක් ප්‍රතිදානය (output) ලෙස ලබාදේ. පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්‍‍ඡා කල sort විධානයෙහි (command) ප්‍රතිදානය uniq වෙත යොමුකිරීම බොහෝවිට සිදුවේ. sort නොකළ input සඳහා අපේක්‍ෂිත කාර්යය සිදුනොවේ. sort command සමග -u විකල්පය (option) යෙදීමෙන් ද uniq command හි ක්‍රියාව ම ඉටුකරගත හැකිය.

uniq-command
uniq command

uniq command සමග යෙදෙන තවත් options කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

-c - duplicate වූ වාර ගණන දැක්වේ.
-d - duplicate වූ lines පමණක් output හි පෙන්වයි.
-i - uppercase/lowercase භේදය නොසලකා හරියි.
uniq-options
uniq options

tr

tr command මගින් input ලෙස ලැබෙන text හි ඇති අකුරු/සංකේත (character/symbol) එකක් හෝ කිහිපයක් වෙනුවට වෙනත් අකුරු/සංකේත ආදේශ (substitute) කර output ලෙස දැක්වීම සිදුකරයි. Shell තුළ යොදාගන්නා අක්‍ෂර පංති (character classes) ද ආදේශනය සඳහා යොදාගත හැකිය. Character classes ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමට ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය ලිපිය බලන්න. පහත උදාහරණ වල echo command හි output යොදාගෙන ඇති නමුත් file එකක් හෝ වෙනත් commands වල output ද tr සඳහා input ලෙස ලබාදිය හැකිය. echo command භාවිතය Command line හි ප්‍රසාරණය ලිපියේ පළවිය. tr සමග විශේෂිත අකුරු ඇත්නම් ” හෝ “” තුළ දැක්විය යුතුය.

tr
tr command

aspell

Text files වල අක්‍ෂර වින්‍යාසය පරික්‍ෂා කර බැලීමට (spell checking) සඳහා යොදාගනී. මෙමගින් file එකෙහි සිදු කරන වෙනස්කම් එවලේම සුරැකීම (save) සිදුවන නිසා සැලකිලිමත් විය යුතුය. පැරණි Linux නිකුතු (ditros) වල aspell වෙනුවට ispell භාවිතා විය. aspell command සමග බහුල ව යෙදෙන විකල්පය -c (check) වන අතර text file හි spell checking 100% නිවැරදි නම් කිසිවක් සිදුනොවේ. Spelling නිවැරදි කිරීම සහ වෙනත් කටයුතු සිදු කලහැකි ආකාරය keyboard shortcuts මගින් දැක්වේ.

$ aspell -c <filename>
aspell
aspell command

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )