37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (2 කොටස)

tar ගොණු උපස්ථ (file backup) කිරීමේදී ඒවා තනි තනි වශයෙන් පිටපත් (copy) කිරීමට වඩා එකට එක්කොට තැබීම වඩාත් කාර්යක්‍ෂම ක්‍රමයයි. එවිට උපස්ථ ප්‍රතිපිහිටුවීමේදී (backup restore) එකවරක් පමණක් අවශ්‍ය විධාන (commands) ලබාදීම මගින් එම කාර්යය සිදුකරගත හැකිය. ගොණු (files) කිහිපයක් තනි ඒකකයක් ලෙස ගබඩා කිරීමට (archive) tar command යොදාගනී. මෙහි ඇති සුවිශේෂත්වය වන්නේ archive නිර්මාණයේදී අවශ්‍ය… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (2 කොටස)

37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (1 කොටස)

පරිගණකයේ ගබඩා (store) කරන දත්ත ගොණු (data files) කිසියම් හේතුවක් නිසා විනාශ වී ගියහොත් ඒවා නැවත ලබාගැනීමට දැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවේ. මෙය සාමාන්‍ය පරිශීලකයෙකුට (user) එතරම් ගැටළුවක් නොවුනත් ගබඩා කරන තොරතුරු වල වැදගත්භාවය (importance) අනුව සිදුවන හානිය බරපතළ විය හැකිය. තවද අප අතින් වැරදීමකින් අත්‍යාවශ්‍ය ගොණු මැකීයාමද (delete) සිදුවීමට පිළිවන. මේ නිසා වඩාත් නුවණට හුරුවන්නේ… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (1 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (3 කොටස)

ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) තුළ ඇති දත්ත (data) මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) මගින් ගොණු හා නාමාවලි (files and directories) ලෙස සංවිධානය (organize) කර ඇති නමුත් සත්‍ය ලෙසම ඒවා දත්ත කාණ්ඩ (data blocks) විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවක් ලෙස සැලකීමට හැකිය. මෙසේ දත්ත කාණ්ඩ වශයෙන් සැලකීමෙන් වඩා ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයන් ඉටු කරගැනීමට පිළිවන. කිසියම් storage media එකක සර්වසම පිටපතක්… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (3 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

පසුගිය පාඩම ඔබ විසින් හොඳින් අධ්‍යයනය කළේ නම් ගබඩා මාධ්‍යයන් ලෙස භාවිතා කරන විවිධ උපාංග (devices) නම් කර ඇති ආකාරය පිලිබඳ කිසියම් කුතුහලයක් ඇතුවාට සැකයක් නැහැ. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙන් devices නිරුපණයට ඉංග්‍රීසි අකුරු යොදාගැනීමක් මෙහිදී සිදු නොවේ. Linux තුළ devices නම් කර ඇති ආකාරය බලාගැනීමට /dev නාමාවලිය (directory) ලැයිස්තුගත කිරීම කල හැකිය. (ls /dev)… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (1 කොටස)

පරිගණක ජාලකරණයට (computer networking) සහ සේවාදායක (server) මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (operating system) ලෙස යොදා ගන්නා නිසා Linux විවිධ ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) සමග කටයුතු කිරීම නිතැතින් සිදුවේ. මේ නිසා වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන් නොව විවිධ මාදිලියේ storage media සහ ගොණු පද්ධති (file systems) හැසිරවීමේ හැකියාව Linux සතුව පවතී. නිතර යොදාගන්නා storage media සමග කටයුතු කරන ආකාරය… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (1 කොටස)