35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (3 කොටස)

පසුගිය ලිපි මගින් උගත් find command හරහා ලබාදෙන ප්‍රථිපලය (result) මත අපට අවශ්‍ය විවිධ කටයුතු (actions) සිදු කරන ආකාරය අද සොයා බලමු. මෙහිදී මතක තබාගත යුතු කරුණක් නම් actions ලබාදෙන අනුපිළිවෙල මත අවසන් ප්‍රථිපලය (end result) වෙනස්වීමයි. සම්මත ලෙස find command සමග යෙදෙන actions කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත. -delete ⇒ මකා දැමීම. -ls ⇒ ls… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (3 කොටස)

35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (2 කොටස)

find command සමග යොදාගත හැකි තවත් පරීක්ෂාවන් (tests) කිහිපයක් සහ සබඳතා සංකේත (operators) පිලිබඳ අද පාඩමෙන් සොයා බලමු. සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලබාදෙන tests සමග +/– ලකුණු යෙදීමෙන් පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්චා කල පරිදි අඩු හෝ වැඩි වශයෙන් ගැලපීම සිදුකල හැකිය. පහත දැක්වෙන්නේ නිතර භාවිතා වන tests (පරීක්‍ෂා) කිහිපයකි. -cmin [+/-]n → මිනිත්තු n ගණනකට වඩා වැඩි(+)/අඩු(-) කාලසීමාව… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (2 කොටස)

35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)

Linux ආරම්භයේ සිටම පරිගණක ජාල සහ සේවාදායක පරිගණක සඳහා යොදාගත් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිසා ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය files සොයාගැනීමට හැකිවීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් විය. මේ නිසා ගොණු පද්ධතිය තුළ ඉතා ඉක්මනින් files වල පිහිටීම සොයා ගැනීම සහ වෙනත් කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන මෙවලම් විධාන ලෙස ඇතුළත් කෙරුණි.… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)

34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

Linux තුළ මෘදුකාංග පිහිටුවීම (software installation) යටතේ පෙර පාඩම් මගින් (Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය 1, 2, 3 කොටස) අප සාකච්චා කලේ රූපක අතුරු මුහුණත (Graphical User Interface – GUI) මගින් ලබාදෙන මෘදුකාංග කළමණාකරු (software manager) හරහා එය සිදුකල හැකි ආකාරයයි. ආධුනිකයන්ට ඉතා පහසු ක්‍රමයක් වන නමුත් මෙහි ඇති අඩුපාඩු කිහිපයකි. එනම්, Software Manager මගින් මෘදුකාංග… Read More 34 – විධාන පෙළ (command line) හරහා මෘදුකාංග කළමනාකරණය (software management)

33 – විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) වෙනස් කිරීම

විධාන ප්‍රේරකය (command prompt) පිලිබඳ මූලික හැඳින්වීමක් Linux Command Line (3 කොටස) පාඩම ආරම්භයේදී සිදුකල නිසා අද ඉන් ඔබ්බට ගොස් වැඩිමනත් තොරතුරු සොයා බලමු. සම්මත (default) ලෙස මෙහි දැක්වෙන තොරතුරු අල්ප වන නමුත් අපගේ මනාපය පරිදි මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) සහ shell පරිසරය සම්බන්ධ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු කල හැකිය. Linux හි ඇති විවෘතභාවය (openness)… Read More 33 – විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) වෙනස් කිරීම