22 – ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (file & directory management) (2 කොටස)

ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණයේදී යොදාගන්නා commands පිලිබඳ අද ලිපියෙන් සොයා බලමු. ඒවා පිළිවෙලින් cp (copy), mv (move), mkdir (make directory), rm (remove) සහ ln (link) ලෙස දැක්විය හැකිය. cp මෙම command එක මගින් file සහ directories පිටපත් කිරීමේදී යොදාගත යුතු සාමාන්‍ය රීතිය (syntax) පහත දැක්වේ. cp [-options] මෙහි source ලෙස copy කර ගැනීමට අවශ්‍ය files/directories ද destination ලෙස… Read More 22 – ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (file & directory management) (2 කොටස)

22 – ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (file & directory management) (1 කොටස)

ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියකදී ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය අත්‍යාවශ්‍ය අංගයකි. මෙහිදී වර්තමානයේ ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇති රූපක අතුරු මුහුණත් (GUI) මගින් මුසිකය (mouse) භාවිතයෙන් අදාළ මූලික කාර්යයන් බොහොමයක් සිදු කරගත හැකි නමුත් වඩාත් සංකීර්ණ කාර්යයන් ඉටු ගැනීම සඳහා command line හරහා ලැබෙන සහයෝගය ඉතා  වැදගත් ය. බොහෝ දුරට සේවාදායක පරිගණක වල (server computers) දිනපතා අති විශාල… Read More 22 – ගොණු සහ නාමාවලි කළමනාකරණය (file & directory management) (1 කොටස)

21 – File පිලිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු (Additional Information)

Linux command line තුළ දී ls command සමග -l option ලබාදීමෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු දැන ගැනීමට පිළිවන් බව ‘Commands විශ්ලේෂණය‘ පිලිබඳ පාඩමේදී කියා දුන්නා මතක ඇති. ආධුනික ඔබට එමගින් දිස්වන තොරතුරු එක් වරම තේරුම් ගැනීමට අපහසු විය හැකිය. පහත උදාහරණය උපයෝගී කරගනිමින් ඒ ගැන වැඩි දුරටත් සොයා බලමු. මෙය තීරු (columns) 7 කින් සමන්විත වන අතර ඒවා… Read More 21 – File පිලිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු (Additional Information)

20 – ගොණු අන්තර්ගතය (content) බලා ගැනීම

අප පරිගණකයේ භාවිතා කරන ගොණු (files) ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය. එනම්, 1. පාඨ ගොණු (text files) සහ 2. ද්විමය ගොණු (binary files) යනුවෙනි. මින් text files පරිගණකය තුළ ගබඩා වී ඇත්තේ පහසුවෙන් බලාගත හැකි ආකාරයටයි. සරළ පාඨ සංස්කරණ (text editing) මෘදුකාංග හරහා නිර්මාණය කරන සියලු ම ගොණු text files ලෙස ගබඩා වේ. කෙසේ… Read More 20 – ගොණු අන්තර්ගතය (content) බලා ගැනීම

19 – Linux Commands විශ්ලේෂණය

ඕනෑම Linux command එකක් විශ්ලේෂණය කර බැලීමේදී එය පහත ආකාරයට සකස් වී ඇති බව දැක ගැනීමට පිළිවන. command-name [options] [arguments] මෙහි options (විකල්ප) මගින් command හි සම්මත හැසිරීම (default behavior) අපට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත හැකිය. Arguments හරහා command එක ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමතර තොරතුරු (additional information) ලබා දීමට පිළිවන. අහු වරහන් ([ ]) මගින් දක්වා ඇති… Read More 19 – Linux Commands විශ්ලේෂණය