37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (1 කොටස)

පරිගණකයේ ගබඩා (store) කරන දත්ත ගොණු (data files) කිසියම් හේතුවක් නිසා විනාශ වී ගියහොත් ඒවා නැවත ලබාගැනීමට දැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවේ. මෙය සාමාන්‍ය පරිශීලකයෙකුට (user) එතරම් ගැටළුවක් නොවුනත් ගබඩා කරන තොරතුරු වල වැදගත්භාවය (importance) අනුව සිදුවන හානිය බරපතළ විය හැකිය. තවද අප අතින් වැරදීමකින් අත්‍යාවශ්‍ය ගොණු මැකීයාමද (delete) සිදුවීමට පිළිවන. මේ නිසා වඩාත් නුවණට හුරුවන්නේ… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (1 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

පසුගිය පාඩම ඔබ විසින් හොඳින් අධ්‍යයනය කළේ නම් ගබඩා මාධ්‍යයන් ලෙස භාවිතා කරන විවිධ උපාංග (devices) නම් කර ඇති ආකාරය පිලිබඳ කිසියම් කුතුහලයක් ඇතුවාට සැකයක් නැහැ. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙන් devices නිරුපණයට ඉංග්‍රීසි අකුරු යොදාගැනීමක් මෙහිදී සිදු නොවේ. Linux තුළ devices නම් කර ඇති ආකාරය බලාගැනීමට /dev නාමාවලිය (directory) ලැයිස්තුගත කිරීම කල හැකිය. (ls /dev)… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (3 කොටස)

පසුගිය ලිපි මගින් උගත් find command හරහා ලබාදෙන ප්‍රථිපලය (result) මත අපට අවශ්‍ය විවිධ කටයුතු (actions) සිදු කරන ආකාරය අද සොයා බලමු. මෙහිදී මතක තබාගත යුතු කරුණක් නම් actions ලබාදෙන අනුපිළිවෙල මත අවසන් ප්‍රථිපලය (end result) වෙනස්වීමයි. සම්මත ලෙස find command සමග යෙදෙන actions කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත. -delete ⇒ මකා දැමීම. -ls ⇒ ls… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (3 කොටස)

35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)

Linux ආරම්භයේ සිටම පරිගණක ජාල සහ සේවාදායක පරිගණක සඳහා යොදාගත් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිසා ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය files සොයාගැනීමට හැකිවීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් විය. මේ නිසා ගොණු පද්ධතිය තුළ ඉතා ඉක්මනින් files වල පිහිටීම සොයා ගැනීම සහ වෙනත් කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන මෙවලම් විධාන ලෙස ඇතුළත් කෙරුණි.… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)

33 – විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) වෙනස් කිරීම

විධාන ප්‍රේරකය (command prompt) පිලිබඳ මූලික හැඳින්වීමක් Linux Command Line (3 කොටස) පාඩම ආරම්භයේදී සිදුකල නිසා අද ඉන් ඔබ්බට ගොස් වැඩිමනත් තොරතුරු සොයා බලමු. සම්මත (default) ලෙස මෙහි දැක්වෙන තොරතුරු අල්ප වන නමුත් අපගේ මනාපය පරිදි මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) සහ shell පරිසරය සම්බන්ධ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු කල හැකිය. Linux හි ඇති විවෘතභාවය (openness)… Read More 33 – විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) වෙනස් කිරීම