32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

Emacs Editor Text Editor යටතේ පසුගිය ලිපි වලින් සාකච්චා කල nano, vi(m) editors දෙකටම වඩා සංකීර්ණ (complex) සහ විශේෂාංග (features) ගණනාවකින් සමන්විත මෙය, පරිගණක ක්‍රමලේඛනය (computer programming) සඳහා වෘත්තිකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රියය. මෙහි ඇති සංකීර්ණත්වය නිසාම ආධුනිකයන්ට ඉගෙන ගැනීමට තරමක් අපහසු වන නමුත් එය අවම වන ලෙස මෙම ලිපි කිහිපය සකස් කර ඇත. Command line හෝ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (5 කොටස)

vi(m) editor පිලිබඳ ලියැවෙන මෙම අවසාන පාඩමෙන් නිතර අවශ්‍ය නොවන නමුත් ඉතා වැදගත් වන vi commands කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු. පේළි සම්බන්ධ කිරීම (Joining lines) vi(m) editor තුළදී අපට කිසියම් පේළියක අගට cursor ගෙනගොස් Delete key ඔබා ඊළඟ පේළිය හා සම්බන්ධ කිරීම කල නොහැකිය. මෙහිදී පේළි සම්බන්ධ කිරීමට විශේෂ වශයෙන් J (join) command යොදාගනී. ඒ සඳහා join කිරීමට… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (5 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (3 කොටස)

vi(m) Modes (ආකාර) vi යතුරු පුවරුව (key board) පමණක් යොදාගනිමින් පාඨ සංස්කරණය (text editing) සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නිසා විවිධ සංස්කරණ කටයුතු ආකාර (modes) දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වේ. එනම්, සාමාන්‍ය යතුරු ලියනයක් ලෙස (type writer mode/text insert mode) සහ විධාන ලබාදිය හැකි (command mode) ලෙසිණි. vi ආරම්භ කල විගසම මින් ඔබ පිවිසෙන්නේ command mode වෙතයි. මෙහිදී… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (3 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (2 කොටස)

vi(m) Editor විශේෂාංග ගණනාවකින් සමන්විත (feature rich) වේගවත් (fast) සහ නම්‍යශීලි (flexible) පාඨ සංස්කරණ (text editor) මෘදුකාංගයක් ලෙස vi (visual editor) හඳුන්වාදීමට පිළිවන. ආරම්භයේදී vi නමින් හැඳින්වුණු නමුත්, පසුව විවිධ වැඩිදියුණු කිරීම් සිදුකර vim (vi improved) ලෙස නැවත නිර්මාණය කර තිබේ. මේ නිසා බොහෝ Linux නිකුතු (distributions) වල command line හි වර්තමානයේ භාවිතා වන්නේ vim… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (2 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (1 කොටස)

Linux මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි සියලු සැකසුම් (settings) පාඨ ගොණු (text files) තුළ පමණක් සුරැකීම (save) සිදුවේ. මේ නිසා (ගොණු අවසරය ලබාදී) ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් ඒවායේ අන්තර්ගතය බලාගැනීමට පිළිවන. කිසියම් සැකසුමක් වෙනස් කිරීම අදාළ text file(s) සංස්කරණය කිරීම මගින් ඉතා පහසුවෙන් කල හැකිය. වර්තමානයේ බොහෝ Linux මෙහෙයුම් පද්ධති මගින් රූපක අතුරු මුහුණත් (Graphical User Interface-GUI) හරහා විවිධ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (1 කොටස)