37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (1 කොටස)

පරිගණකයේ ගබඩා (store) කරන දත්ත ගොණු (data files) කිසියම් හේතුවක් නිසා විනාශ වී ගියහොත් ඒවා නැවත ලබාගැනීමට දැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදුවේ. මෙය සාමාන්‍ය පරිශීලකයෙකුට (user) එතරම් ගැටළුවක් නොවුනත් ගබඩා කරන තොරතුරු වල වැදගත්භාවය (importance) අනුව සිදුවන හානිය බරපතළ විය හැකිය. තවද අප අතින් වැරදීමකින් අත්‍යාවශ්‍ය ගොණු මැකීයාමද (delete) සිදුවීමට පිළිවන. මේ නිසා වඩාත් නුවණට හුරුවන්නේ… Read More 37 – ගොණු උපස්ථ කිරීම සහ ලේඛණාරක්‍ෂිත කිරීම (file backup and archiving) (1 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

පසුගිය පාඩම ඔබ විසින් හොඳින් අධ්‍යයනය කළේ නම් ගබඩා මාධ්‍යයන් ලෙස භාවිතා කරන විවිධ උපාංග (devices) නම් කර ඇති ආකාරය පිලිබඳ කිසියම් කුතුහලයක් ඇතුවාට සැකයක් නැහැ. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙන් devices නිරුපණයට ඉංග්‍රීසි අකුරු යොදාගැනීමක් මෙහිදී සිදු නොවේ. Linux තුළ devices නම් කර ඇති ආකාරය බලාගැනීමට /dev නාමාවලිය (directory) ලැයිස්තුගත කිරීම කල හැකිය. (ls /dev)… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (1 කොටස)

පරිගණක ජාලකරණයට (computer networking) සහ සේවාදායක (server) මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (operating system) ලෙස යොදා ගන්නා නිසා Linux විවිධ ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) සමග කටයුතු කිරීම නිතැතින් සිදුවේ. මේ නිසා වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන් නොව විවිධ මාදිලියේ storage media සහ ගොණු පද්ධති (file systems) හැසිරවීමේ හැකියාව Linux සතුව පවතී. නිතර යොදාගන්නා storage media සමග කටයුතු කරන ආකාරය… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (1 කොටස)

35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)

Linux ආරම්භයේ සිටම පරිගණක ජාල සහ සේවාදායක පරිගණක සඳහා යොදාගත් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිසා ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය files සොයාගැනීමට හැකිවීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක් විය. මේ නිසා ගොණු පද්ධතිය තුළ ඉතා ඉක්මනින් files වල පිහිටීම සොයා ගැනීම සහ වෙනත් කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන මෙවලම් විධාන ලෙස ඇතුළත් කෙරුණි.… Read More 35 – විධාන පෙළෙහි (command line) සෙවීමේ පහසුකම් (search facilities) (1 කොටස)

29 – ගොණු ප්‍රවේශයන් පරිපාලනය (access control) (1 කොටස)

බහු-කාර්ය (multi-tasking) සහ බහු-පරිශීලක (multi-user) මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලෙස Linux  ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇත. මේ අනුව Windows මෙන් නොව පරිශීලකයන් විශාල ගණනකට වුවද එකවර Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී. මෙහිදී පරිශීලකයන් අතර ගොණු ප්‍රවේශය (file access) පාලනය කිරීම (controlling) මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්යයකි. Linux යනු ආරම්භයේ සිට ම පරිගණක ජාලකරණය (computer networking) මත පදනම්… Read More 29 – ගොණු ප්‍රවේශයන් පරිපාලනය (access control) (1 කොටස)