40 – තෙවැනි පෙළ ලිපි මාලාව සඳහා පෙරවදනක්…

මෙතෙක් පළවූ ලිපි සියල්ල ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කර ඇත්නම් ඒවා සියල්ලම පොදුවේ ආධුනික හෝ සාමාන්‍ය පරිගණක භාවිතා කරන්නන් සඳහා ඉලක්ක කර ලියැවුණු ඒවා බව තේරුම් ගන්නට ඇත. එමගින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්‍ෂමව සහ ගැටළු වලින් තොරව දිනපතා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම් සම්භාරයක් ගෙනඑන ලදී. මින් ඉදිරියට පළවන ලිපි මගින් ඔබට Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිලිබඳ… Read More 40 – තෙවැනි පෙළ ලිපි මාලාව සඳහා පෙරවදනක්…

39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (1 කොටස)

Linux හි සියලු සැකසීම් පාඨ ගොණු (text files) තුළ පමණක් තබාගන්නා නිසා වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති (operating systems) මෙන් තොරතුරු සැඟවී නොපවතී. මේ නිසාම text files සමග ඉතා පහසුවෙන් කටයුතු කිරීමට සහ පාඨ සැකසුම් (text processing) සිදුකිරීමට අවශ්‍ය උපාංග (utilities) ගණනාවක් විධාන පෙළ (command line) හි අඩංගු වේ. මෙම utilities හරහා text files වල අපට අවශ්‍ය… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (1 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (5 කොටස)

vi(m) editor පිලිබඳ ලියැවෙන මෙම අවසාන පාඩමෙන් නිතර අවශ්‍ය නොවන නමුත් ඉතා වැදගත් වන vi commands කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු. පේළි සම්බන්ධ කිරීම (Joining lines) vi(m) editor තුළදී අපට කිසියම් පේළියක අගට cursor ගෙනගොස් Delete key ඔබා ඊළඟ පේළිය හා සම්බන්ධ කිරීම කල නොහැකිය. මෙහිදී පේළි සම්බන්ධ කිරීමට විශේෂ වශයෙන් J (join) command යොදාගනී. ඒ සඳහා join කිරීමට… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (5 කොටස)

31 – Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් (1 කොටස)

Linux විධාන පෙළ (command line) පිලිබඳ මූලික පාඩම් මාලා වලදී අප පසුවට සාකච්චා කිරීමට කල් තැබූ Shell පරිසරය (environment) සම්බන්ධ ඉතා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මින් ඉදිරියට සොයා බලමු. මේ යටතේ විචල්‍යයන් (variables) බලා ගැනීම (display), වෙනස් කිරීම සහ විධාන (commands) සඳහා අන්වර්ථ නාමයන් (aliases) නිර්මාණය කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්චා කෙරේ. විචල්‍යයන් (variables) යනු මොනවාද? Shell පරිසරය… Read More 31 – Shell පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් (1 කොටස)

29 – ගොණු ප්‍රවේශයන් පරිපාලනය (access control) (1 කොටස)

බහු-කාර්ය (multi-tasking) සහ බහු-පරිශීලක (multi-user) මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලෙස Linux  ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇත. මේ අනුව Windows මෙන් නොව පරිශීලකයන් විශාල ගණනකට වුවද එකවර Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කිරීමේ හැකියාව පවතී. මෙහිදී පරිශීලකයන් අතර ගොණු ප්‍රවේශය (file access) පාලනය කිරීම (controlling) මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්යයකි. Linux යනු ආරම්භයේ සිට ම පරිගණක ජාලකරණය (computer networking) මත පදනම්… Read More 29 – ගොණු ප්‍රවේශයන් පරිපාලනය (access control) (1 කොටස)