03 – ඔබට ගැලපෙන Linux නිකුතුවක් (distro) තෝරා ගැනීම

පසුගිය ලිපි වල සඳහන් වූ පරිදි විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද Linux මෙහෙයුම් පද්ධති විශාල ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබෙනවා. මේ නිසා ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි Linux නිකුතුවක් තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඔබ Linux වලට ආධුනිකයෙක් නම් එවැන්නක් සිදු කිරීමට ඔබ සතු දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවන්න පුළුවන්. පහත සඳහන් වන්නේ එවැනි තෝරාගැනීමක් සිදු කිරීමේදී ඔබ විසින් සැලකිය… Read More 03 – ඔබට ගැලපෙන Linux නිකුතුවක් (distro) තෝරා ගැනීම

02 – Linux පසුබිම

Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ Unix නමින් හැදින්වෙන සංකීර්ණ හා මිලෙන් අධික මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඇසුරිනි. එහි ඇති බහු කාර්ය (multi-tasking) හා බහු පරිශීලක (multi-user) හැකියාව එලෙසින්ම Linux වල දක්නට ලැබේ. මේ නිසා Linux මෑතක් වනතුරු ම වැඩි වශයෙන් භාවිතා වුනේ පරිගණක ජාල (computer networks) නිර්මාණය කිරීම සඳහායි. නමුත් විවිධ ආයතන හා පුද්ගලයින් විසින් Linux සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලෙස භාවිතා කිරීමට… Read More 02 – Linux පසුබිම

01 – ඇරඹුම

ආයුබෝවන්! අදින් ඇරඹෙන මෙම Linux – සිංහල පාඩම් මාලාව මගින් සරල බසින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිලිබඳ දැනුම් සම්භාරයක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙමි. මෙම ලිපි පෙළ Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණකයේ පිහිටුවීමේ (install) සිට වඩාත් සංකීර්ණ කරුණු දක්වා විහිදී යන පරිදි පෙළගස්වා ඇත. Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා පරිගණකය පිලිබඳ මූලික තොරතුරු සොයා බැලීම මෙම ආරම්භක පාඩමේ අරමුණයි. නවකයින්ට… Read More 01 – ඇරඹුම