40 – තෙවැනි පෙළ ලිපි මාලාව සඳහා පෙරවදනක්…

මෙතෙක් පළවූ ලිපි සියල්ල ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කර ඇත්නම් ඒවා සියල්ලම පොදුවේ ආධුනික හෝ සාමාන්‍ය පරිගණක භාවිතා කරන්නන් සඳහා ඉලක්ක කර ලියැවුණු ඒවා බව තේරුම් ගන්නට ඇත. එමගින් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්‍ෂමව සහ ගැටළු වලින් තොරව දිනපතා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම් සම්භාරයක් ගෙනඑන ලදී. මින් ඉදිරියට පළවන ලිපි මගින් ඔබට Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිලිබඳ… Read More 40 – තෙවැනි පෙළ ලිපි මාලාව සඳහා පෙරවදනක්…

39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (1 කොටස)

Linux හි සියලු සැකසීම් පාඨ ගොණු (text files) තුළ පමණක් තබාගන්නා නිසා වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති (operating systems) මෙන් තොරතුරු සැඟවී නොපවතී. මේ නිසාම text files සමග ඉතා පහසුවෙන් කටයුතු කිරීමට සහ පාඨ සැකසුම් (text processing) සිදුකිරීමට අවශ්‍ය උපාංග (utilities) ගණනාවක් විධාන පෙළ (command line) හි අඩංගු වේ. මෙම utilities හරහා text files වල අපට අවශ්‍ය… Read More 39 – පාඨ සැකසුම් උපාංග (text processing utilities) (1 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (3 කොටස)

ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) තුළ ඇති දත්ත (data) මෙහෙයුම් පද්ධතිය (operating system) මගින් ගොණු හා නාමාවලි (files and directories) ලෙස සංවිධානය (organize) කර ඇති නමුත් සත්‍ය ලෙසම ඒවා දත්ත කාණ්ඩ (data blocks) විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවක් ලෙස සැලකීමට හැකිය. මෙසේ දත්ත කාණ්ඩ වශයෙන් සැලකීමෙන් වඩා ප්‍රයෝජනවත් කාර්යයන් ඉටු කරගැනීමට පිළිවන. කිසියම් storage media එකක සර්වසම පිටපතක්… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (3 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

පසුගිය පාඩම ඔබ විසින් හොඳින් අධ්‍යයනය කළේ නම් ගබඩා මාධ්‍යයන් ලෙස භාවිතා කරන විවිධ උපාංග (devices) නම් කර ඇති ආකාරය පිලිබඳ කිසියම් කුතුහලයක් ඇතුවාට සැකයක් නැහැ. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙන් devices නිරුපණයට ඉංග්‍රීසි අකුරු යොදාගැනීමක් මෙහිදී සිදු නොවේ. Linux තුළ devices නම් කර ඇති ආකාරය බලාගැනීමට /dev නාමාවලිය (directory) ලැයිස්තුගත කිරීම කල හැකිය. (ls /dev)… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (2 කොටස)

36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (1 කොටස)

පරිගණක ජාලකරණයට (computer networking) සහ සේවාදායක (server) මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (operating system) ලෙස යොදා ගන්නා නිසා Linux විවිධ ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) සමග කටයුතු කිරීම නිතැතින් සිදුවේ. මේ නිසා වෙනත් මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන් නොව විවිධ මාදිලියේ storage media සහ ගොණු පද්ධති (file systems) හැසිරවීමේ හැකියාව Linux සතුව පවතී. නිතර යොදාගන්නා storage media සමග කටයුතු කරන ආකාරය… Read More 36 – ගබඩා මාධ්‍යයන් (storage media) හැසිරවීම (1 කොටස)