32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

Emacs Editor Text Editor යටතේ පසුගිය ලිපි වලින් සාකච්චා කල nano, vi(m) editors දෙකටම වඩා සංකීර්ණ (complex) සහ විශේෂාංග (features) ගණනාවකින් සමන්විත මෙය, පරිගණක ක්‍රමලේඛනය (computer programming) සඳහා වෘත්තිකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රියය. මෙහි ඇති සංකීර්ණත්වය නිසාම ආධුනිකයන්ට ඉගෙන ගැනීමට තරමක් අපහසු වන නමුත් එය අවම වන ලෙස මෙම ලිපි කිහිපය සකස් කර ඇත. Command line හෝ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (2 කොටස)

අප පසුගිය ලිපියෙන් සාකච්චා කල පරිදි බොහෝ Linux distros මගින් software registry එකක් භාවිතා කර ආරක්‍ෂාකාරී ලෙස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමේ හැකියාව පරිශීලකයන්ට ලබා දී තිබෙනවා. Linux Mint මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි මෙම පහසුකම Software Manager (මෘදුකාංග කලමණාකරු) ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. Software Manager දියත් කිරීම සඳහා මෙනුවෙහි Favorites තුළ අදාළ icon මත click කිරීම (1) හෝ Categories තුළින් Administration… Read More 11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (2 කොටස)

11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (1 කොටස)

Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රමය වන්නේ මෘදුකාංග CD/DVD භාවිතා කිරීම හෝ වෙබ් අඩවියකට ගොස් භාගත කල exe/setup file එකක් යොදා ගැනීමයි. මේ කවර ආකාරයකින් වුව ද අප ලබාගන්නා මෘදුකාංග වල වෛරස අඩංගු නොවන බවට 100% ම තහවුරු කරගැනීම අවශ්‍ය වේ. Windows තුළ ප්‍රති-වෛරස (anti-virus) මෘදුකාංගයක් පිහිටුවා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ මෙම හේතුව… Read More 11 – Linux තුළ මෘදුකාංග ස්ථාපනය (1 කොටස)