32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (8 කොටස)

අනෙක් text editors මෙන් නොව emacs මගින් වඩාත් සුවිශේෂ ලෙස අපගේ පාඨ සංස්කරණයන් (text editing) කිරීමට ඉඩ සලසා දේ. ඒ සඳහා keyboard යොදාගැනීම ඉතා පහසු ය. මෙහිදී ජේදනය (cut) කිරීම killing ලෙස සහ ඇලවීම (paste) yanking ලෙස හඳුන්වයි. Edit කිරීමට අවශ්‍ය text සිමාව දැක්වීම සඳහා C-[Spacebar] යොදාගනී. එම යතුරු වරක් එබීමෙන් ආරම්භක ස්ථානය සටහන් කළ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (8 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (7 කොටස)

Emacs පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අද ලිපියෙන් සොයා බලමු. මෙහිදී මතක තබාගත යුතු කරුණක් නම් emacs කාර්යක්‍ෂම ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි තරම් යතුරු පුවරුව යොදාගත යුතුවීමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම් මෘදුකාංගයක් කවුළුවක දිස්වන විට එය window එකක් ලෙස හඳුන්වන නමුත් emacs තුළ දී frame (රාමුවක්) ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. අප ගොණුවක් (file) විවෘත (open) කලවිට එය ප්‍රධාන buffer හි… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (7 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

Emacs Editor Text Editor යටතේ පසුගිය ලිපි වලින් සාකච්චා කල nano, vi(m) editors දෙකටම වඩා සංකීර්ණ (complex) සහ විශේෂාංග (features) ගණනාවකින් සමන්විත මෙය, පරිගණක ක්‍රමලේඛනය (computer programming) සඳහා වෘත්තිකයන් අතර ඉතා ජනප්‍රියය. මෙහි ඇති සංකීර්ණත්වය නිසාම ආධුනිකයන්ට ඉගෙන ගැනීමට තරමක් අපහසු වන නමුත් එය අවම වන ලෙස මෙම ලිපි කිහිපය සකස් කර ඇත. Command line හෝ… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (6 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (5 කොටස)

vi(m) editor පිලිබඳ ලියැවෙන මෙම අවසාන පාඩමෙන් නිතර අවශ්‍ය නොවන නමුත් ඉතා වැදගත් වන vi commands කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු. පේළි සම්බන්ධ කිරීම (Joining lines) vi(m) editor තුළදී අපට කිසියම් පේළියක අගට cursor ගෙනගොස් Delete key ඔබා ඊළඟ පේළිය හා සම්බන්ධ කිරීම කල නොහැකිය. මෙහිදී පේළි සම්බන්ධ කිරීමට විශේෂ වශයෙන් J (join) command යොදාගනී. ඒ සඳහා join කිරීමට… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (5 කොටස)

32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (4 කොටස)

vi(m) සමගින් මූලික සංස්කරණ (basic editing) කාර්යයන් සිදු කිරීම Text editing වලදී මූලික වශයෙන් අලුතින් වචන/අකුරු ඇතුළත් කිරීම, ඉවත් කිරීම සහ වෙනත් තැනකට පිටපත්/තැන්මාරු කිරීම සිදු කරනු ලබයි. vi මගින් ඊටම ආවේනික වූ සුවිශේෂ ක්‍රමයකට මේ සියලු කාර්යයන් සඳහා සහයෝගය දක්වයි. කිසියම් සංස්කරණ කටයුත්තකදී අතපසුවීමක් වීමක් සිදුවුවහොත් එය පෙර තත්ත්වයට ගෙන ඒම u (undo) විධානය… Read More 32 – පාඨ ගොණු සංස්කරණය (Text File Editing) (4 කොටස)